Gałęzie prawa

W związku z dużą liczbą źródeł praw obowiązujących w państwie i regulujących stosunki społeczne, cały system prawa podzielony został na tak zwane gałęzie prawa, czyli na zbiory aktów prawnych, które regulują tylko pewne stosunki społeczne.

Do podstawowych gałęzi prawa należą:

  • Prawo administracyjne – regulujące sposób działania administracjipaństwowej precyzując jej prawa i obowiązki w stosunku do obywateli. Podstawowa zasada tej gałęzi prawa, to przymusowość stosunków prawnych oraz różnice w równorzędności podmiotów, które umożliwiają organom administracji stosowania przymusu państwowego. Do źródeł prawa administracyjnego należą między innymi: kodeks postępowania administracyjnego czy też ustawa o systemie oświaty;
  • Prawo cywilne – regulujące stosunki majątkowe osób fizycznych i prawnych. Podstawowa zasada tej gałęzi to dobrowolność stosunków i równorzędność podmiotów prawa cywilnego. Jego źródła to kodeks cywilny, kodekspostępowania cywilnego;
  • Prawo karne – regulujące ochronę państwa i społeczeństwa poprzez określenie katalogu przestępstw oraz zasad ich ścigania. Do jego źródeł należą: kodeks karny i kodeks postępowania karnego;
  • Prawo konstytucyjne – regulujące ustrój państwa, obszar wpływów władz państwowych i samorządu terytorialnego ponad to definiuje prawa, obowiązki oraz wolności obywatelskie. Jego podstawowym źródłem jest konstytucja.

Istnienie norm prawnych o charakterze mieszanym, czyli opartych na źródłach nie tylko  jednej podstawowej gałęzi prawa, doprowadziło do powstania tak zwanych pochodnych gałęzi prawa, do których między innymi należą:

Istnieją podstawowe i pochodne gałęzie prawa

Istnieją podstawowe i pochodne gałęzie prawa

  • Prawo bankowe – regulujące zasady zakładania banków jak również relacje na linii bank oraz klient oparte na ustawie o prawie bankowym.
  • Prawo europejskie – regulujące stosunki między państwami Unii Europejskiej oraz ich obywatelami, którego źródłem jest Traktat Europejski.
  • Prawo międzynarodowe – regulujące stosunki między państwami oraz ich obywatelami jak również organizacjami międzynarodowymi. Do jego źródeł należą: kodeks cywilny, umowy międzynarodowe oraz zwyczaje.
  • Prawo podatkowe – regulujące zasady nakładania podatków oraz przymusowych świadczeń pieniężnych zasilających działalność państwa i jednostek samorządu terytorialnego, oparte między innymi na ustawach o podatku VAT i podatku akcyzowym.
  • Prawo pracy – regulujące układy między pracownikiem a pracodawcą, którego źródłem jest kodeks pracy.
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze – regulujące stosunki majątkowe i niemajątkowe w ramach jednostki jaką jest rodzina. Oparte jest na kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *