Prawo budowlane

Prawo budowlane to ustawa, która normuje każdą działalność dotyczącą spraw związanych z projektowaniem, budowami, utrzymaniem oraz rozbiórką obiektów budowlanych. Co więcej prawo to określa jak powinny funkcjonować organy administracji publicznej w powyższym zakresie.

Wszystkie normy i przepisy dotyczące prawa budowlanego zawarte są w kodeksie budowlanym, który podzielony jest na jedenaście części, z których każda dotyczy określonych zagadnień.

Kodeks budowlany zawiera regulacje związane z ochroną środowiska, miejscem, gdzie maja być wykonywane prace budowlane oraz rozbiórkowe, a także metody otrzymywania pozwoleń na wykonanie tychże prac oraz oddawania ich do użytkowania. Każdy budynek, bowiem powinien spełniać określone normy. Oprócz tego kodeks budowlany nawiązuje do rozbiórek budynków oraz innych obiektów, które nie są budynkami, a są na przykład budowlami lub obiektami. Oczywiście określa również różnice zawarte w tych pojęciach.

Kodeks budowlany zawiera normy i przypisy dotyczące każdego postępowania budowlanego

Kodeks budowlany zawiera normy i przypisy dotyczące każdego postępowania budowlanego

Bardzo ważnym zagadnieniem zawartym w kodeksie budowlanym jest określenie praw i obowiązków osób prywatnych prowadzących działalność związaną z budownictwem. Każda z takich osób powinna posiadać niezbędne uprawnienia pozwalające na wykonywanie prac oraz stosować się do przepisów zawartych w kodeksie jakim jest kodeks pracy, z których jednym z najważniejszych jest praca z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoba, która nie przestrzega powyższych przepisów powinna się liczyć z odpowiedzialnością karną.

Inna regulacja natomiast ukazuje zasady postępowania w przypadku katastrofy budowlanej, w której na przykład osoba odpowiedzialna za nadzór nad budową zobowiązana jest:

  • do udzielenia pomocy osobom poszkodowanym,
  • zabezpieczenia jej przed rozprzestrzenianiem się skutków tej katastrofy,
  • oraz zabezpieczenia miejsca katastrofy po to, aby właściwy organ mógł wszcząć postępowanie, które wyjaśni jej przyczynę.

Kodeks budowlany zawiera normy i przepisy dotyczące każdego postępowania budowlanego poprzedzającego budowę czyli wykupu działki budowlanej, która również musi spełniać odpowiednie warunki do odbioru gotowego obiektu, budynku lub budowli łącznie ze wszystkimi instalacjami, które się na nią składają, takie jak instalacje wodne, kanalizacyjne, gazowe czy elektryczne.

Kodeks budowlany określa zarówno warunki jakie należy spełnić podczas przeprowadzania wszelkiego rodzaju robót budowlanych oraz rozbiórkowych ale również stanowi o poczynaniach, które mają za zadanie stworzenie jak najbardziej bezpiecznych warunków osobom, które znajdują się w rejonie budowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *