Prawo pracy

Wyznacznikiem prawa pracy jest kodeks pracy, który jasno i wyraźnie określa prawa, ale również obowiązki pracowników i pracodawcy. Kodeks pracy zawiera wszystkie zagadnienia, które związane są ze stosunkiem pracy.

Wyróżnić należy przede wszystkim:

  • zasady, jakimi kieruje się prawo pracy,
  • formy nawiązywania stosunku pracy, a także jego rozwiązania,
  • wynagrodzenie za wykonywana przez pracownika pracę,
  • obowiązki pracownika,
  • jak również obowiązki pracodawcy, czyli osoby, która nawiązuje z pracownikiem stosunek pracy,
  • odpowiedzialność materialną każdego pracownika,
  • zasady na podstawie, których ustalany jest czas pracy a zarazem urlopy należące się pracownikowi,
  • zatrudnienie i ochronę młodocianych,
  • jak również, przepisy, dzięki którym pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Prawo pracy kieruje się kilkoma ważnymi zasadami, które wymienione są w kodeksie pracy. Są nimi zasada równości, to znaczy, że każdy pracownik niezależnie od wieku, rasy, stażu pracy, a także wyznania religijnego ma takie same prawa, jakie panują w obrębie miejsca zatrudnienia.

Prawo pracy opiera się na kilku podstawowych zasadach

Prawo pracy opiera się na kilku podstawowych zasadach

Zasada gwarantująca ochronę prawną stosunku pracy jest kolejną z zasad kodeksu pracy. Stanowi ona ochronę zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Dzięki niej każdy pracownik ma obowiązek wypełniać pracę na rzecz pracodawcy zgodnie z jego zaleceniami i wskazówkami, natomiast do obowiązków pracodawcy należy zagwarantowanie odpowiednich warunków pracy oraz wynagrodzenia za prace w postaci wypłaty oraz dodatkowych świadczeń, na przykład w postaci premii.

Kolejna zasada polega na osobistym świadczeniu pracy przez pracownika. Oznacza to, że każdy pracownik zobowiązany jest osobiście, bez możliwości wyręczania się osobami trzecimi świadczyć prace na rzecz pracodawcy.
Ważną zasadą jest również zasada podporządkowania pracownika pracodawcy, co oznacza, że pracownik wykonuje polecenia pracodawcy lub osoby przez niego wyznaczonej, którą uważa się za osobę przełożoną bądź też kierownika.

Kodeks pracy kieruje się również zasadą ochrony zarobków pracownika. Według niej to państwo określa, jaka jest najniższa krajowa płaca w danym roku, a pracodawca musi się do tego stosować, przez co nie może wypłacać pracownikowi mniej niż wynosi ustanowiona kwota.

Inną zasadą jest zasada ryzyka pracodawcy. Dzięki niej pracownik nie musi odpowiadać za końcowy efekt swojej pracy, jeżeli oczywiście wykonywał ją zgodnie ze wskazówkami i poleceniami pracodawcy. Ostatnia zasada dotyczy tłumaczenia treści umów o pracę zawsze na korzyść pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *