Separacja

Rozpad małżeństwa jest niełatwą sytuacją nie tylko dla samych współmałżonków ale także dla całej rodziny i otoczenia. Podjęcie decyzji o tym, że małżeństwo nie ma najmniejszych szans na przetrwanie nie jest proste i nie powinno być podejmowane pochopnie. Separacja zwana jest także rozwodem ograniczonym. To dobre rozwiązanie dla osób, dla których trwały rozpad małżeństwa póki co nie jest brany pod uwagę. 

Separacja zwana jest także rozwodem ograniczonym

Separacja zwana jest także rozwodem ograniczonym

Mensa et toroczyli tak zwane rozdzielenie od wspólnego stołu i łoża jest pierwszymkrokiem w procesie rozpadu małżeństwa. Separacja jest często traktowana jako okres poprzedzający rozwód, w którym to małżonkowie mają czas aby się zastanowić nad swoim małżeństwem. Po tym okresie wstępnym może dojść do rozwodu lub też zerwania separacji i powrócenia do małżeństwa. W Polsce separacja traktowana jest szczególnie wśród osób wierzących jako wyjście z nieudanego małżeństwa, kiedy to nie ma możliwości unieważnienia małżeństwa przez Kościół Katolicki, a rozwód świecki jest wbrew zasadom moralnym współmałżonków. Krytycy takiego rozwiązania uważają, że jest ono tylko sztucznym utrzymywaniem małżeństwa, które i tak jest fikcją.

Z prawnego punktu widzenia istnieje szereg różnic pomiędzy tymi dwoma rodzajami rozwiązania związku małżeńskiego. W odróżnieniu do rozwodu separacja nie jest wyrokiem sądu powodującym, że małżeństwo zostaje rozwiązane lub przestaje istnieć. Dlatego małżonkowie będący w separacji nie mają prawa, aby zawrzeć nowy związek małżeński. Z drugiej strony uzyskanie jej jest łatwiejsze i nie jest związane z tak wysokimi kosztami jak rozwód, a wniosek o separacje może zostać wniesiony również przez winnego małżonka.

Jeżeli chodzi o sprawy finansowe separacja nie ogranicza okresu czasu opłacania przez małżonka alimentów, co więcej w określonych sytuacjach zobowiązuje małżonków do wzajemnej pomocy. W przypadku wspólnego majątku separacja powoduje powstanie rozdzielności majątkowej między małżonkami, która charakteryzuje się między innymi:

  • każdy z małżonków ma swój prywatny majątek – majątek wspólny nie istnieje,
  • zachowaniem majątku nabytego przed małżeństwem,
  • zachowaniem majątku nabytego w czasie trwania małżeństwa,
  • prawem do samodzielnego zarządzania całym swoim majątkiem.

O tym, które z rozwiązań jest lepsze dla danego związku zależy od osobistej sytuacji współmałżonków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *