Tag Archive for gałęzie prawa

Gałęzie prawa

W związku z dużą liczbą źródeł praw obowiązujących w państwie i regulujących stosunki społeczne, cały system prawa podzielony został na tak zwane gałęzie prawa, czyli na zbiory aktów prawnych, które regulują tylko pewne stosunki społeczne. » Read more..

Prawo

Porządek współczesnego świata oparty jest od zarania ludzkości na dopracowywanym i od wieków doskonalonym systemie prawa, na którym to bazują reguły funkcjonowania państwa jako jednostki, czyli wszystkich uregulowań wewnątrzpaństwowych oraz państwa jako aktora w kompleksowym systemie jakim są stosunki międzynarodowe.  » Read more..