Tag Archive for kodeks karny

Prawo karne

Prawo karne to zbiór norm oraz przepisów, które określają kwestie odpowiedzialności karnej. Odpowiedzialność karna występuje w przypadku popełnienia przez człowieka czynu zabronionego, które uznane może zostać również za przestępstwo. Prawo karne jest sprecyzowane w kodeksie karnym. Dzięki niemu jednostka może mieć poczucie sprawiedliwości, czuje się chroniona, a także ma gwarancje nietykalności osobistej. » Read more..