Tag Archive for małżeństwo

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny jako pojęcie przyjął się do języka polskiego i używany jest potocznie. Sformułowanie to jest jednak błędne, co więcej nawet określenia typu unieważnienie małżeństwa czy też unieważnienie sakramentu małżeństwa są niepoprawne. Związane jest to z faktem, iż teoretycznie Kościół Katolicki rozwodów nie udziela. » Read more..