Tag Archive for prawo

Prawo cywilne

Prawo cywilne to odłam pojętego w szerokim zakresie prawa, które można nazwać prawem prywatnym. Dzięki niemu każda osoba może droga postępowania sądowego dochodzić swoich praw. Prawo cywilne oznacza zarówno pewne normy i przepisy, które regulują konkretne stosunki społeczne w szczególny im sposób, jak i uprawnienie lub zespół uprawnień, które przysługują określonemu podmiotowi. » Read more..

Prawo budowlane

Prawo budowlane to ustawa, która normuje każdą działalność dotyczącą spraw związanych z projektowaniem, budowami, utrzymaniem oraz rozbiórką obiektów budowlanych. Co więcej prawo to określa jak powinny funkcjonować organy administracji publicznej w powyższym zakresie. » Read more..

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to jeden z kilku odłamów prawnych. Obejmuje ono zbiór przepisów oraz norm nazywanych generalnie – abstrakcyjnymi, które maja wydźwięk materialny oraz moc, która powszechnie obowiązuje każdy podmiot. Normy te regulują sytuacje prawną podmiotów, którymi mogą być osoby prawne i fizyczne, a także instytucje, nie będące podporządkowane wobec organów administracji publicznej. » Read more..

Gałęzie prawa

W związku z dużą liczbą źródeł praw obowiązujących w państwie i regulujących stosunki społeczne, cały system prawa podzielony został na tak zwane gałęzie prawa, czyli na zbiory aktów prawnych, które regulują tylko pewne stosunki społeczne. » Read more..

Separacja

Rozpad małżeństwa jest niełatwą sytuacją nie tylko dla samych współmałżonków ale także dla całej rodziny i otoczenia. Podjęcie decyzji o tym, że małżeństwo nie ma najmniejszych szans na przetrwanie nie jest proste i nie powinno być podejmowane pochopnie. Separacja zwana jest także rozwodem ograniczonym. To dobre rozwiązanie dla osób, dla których trwały rozpad małżeństwa póki co nie jest brany pod uwagę.  » Read more..

Doradca prawny

Obok adwokata i radcy prawnego, doradca prawny jest kolejnym zawodem związanym z usługami prawniczymi. Ta najbardziej wolna profesja, podlega zarazem największym ograniczeniem. Radca prawny nie posiada uprawnień adwokackich bądź też radcowskich, a jego usługi prawnicze świadczone są niezależnie od kancelarii lub korporacji.

» Read more..

Prawo

Porządek współczesnego świata oparty jest od zarania ludzkości na dopracowywanym i od wieków doskonalonym systemie prawa, na którym to bazują reguły funkcjonowania państwa jako jednostki, czyli wszystkich uregulowań wewnątrzpaństwowych oraz państwa jako aktora w kompleksowym systemie jakim są stosunki międzynarodowe.  » Read more..