Tag Archive for przepisy

Prawo pracy

Wyznacznikiem prawa pracy jest kodeks pracy, który jasno i wyraźnie określa prawa, ale również obowiązki pracowników i pracodawcy. Kodeks pracy zawiera wszystkie zagadnienia, które związane są ze stosunkiem pracy. » Read more..

Prawo karne

Prawo karne to zbiór norm oraz przepisów, które określają kwestie odpowiedzialności karnej. Odpowiedzialność karna występuje w przypadku popełnienia przez człowieka czynu zabronionego, które uznane może zostać również za przestępstwo. Prawo karne jest sprecyzowane w kodeksie karnym. Dzięki niemu jednostka może mieć poczucie sprawiedliwości, czuje się chroniona, a także ma gwarancje nietykalności osobistej. » Read more..

Prawo cywilne

Prawo cywilne to odłam pojętego w szerokim zakresie prawa, które można nazwać prawem prywatnym. Dzięki niemu każda osoba może droga postępowania sądowego dochodzić swoich praw. Prawo cywilne oznacza zarówno pewne normy i przepisy, które regulują konkretne stosunki społeczne w szczególny im sposób, jak i uprawnienie lub zespół uprawnień, które przysługują określonemu podmiotowi. » Read more..

Prawo budowlane

Prawo budowlane to ustawa, która normuje każdą działalność dotyczącą spraw związanych z projektowaniem, budowami, utrzymaniem oraz rozbiórką obiektów budowlanych. Co więcej prawo to określa jak powinny funkcjonować organy administracji publicznej w powyższym zakresie. » Read more..

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to jeden z kilku odłamów prawnych. Obejmuje ono zbiór przepisów oraz norm nazywanych generalnie – abstrakcyjnymi, które maja wydźwięk materialny oraz moc, która powszechnie obowiązuje każdy podmiot. Normy te regulują sytuacje prawną podmiotów, którymi mogą być osoby prawne i fizyczne, a także instytucje, nie będące podporządkowane wobec organów administracji publicznej. » Read more..