Tag Archive for separacja

Separacja

Rozpad małżeństwa jest niełatwą sytuacją nie tylko dla samych współmałżonków ale także dla całej rodziny i otoczenia. Podjęcie decyzji o tym, że małżeństwo nie ma najmniejszych szans na przetrwanie nie jest proste i nie powinno być podejmowane pochopnie. Separacja zwana jest także rozwodem ograniczonym. To dobre rozwiązanie dla osób, dla których trwały rozpad małżeństwa póki co nie jest brany pod uwagę.  » Read more..

Rozwód

W ostatnich latach, co trzecie małżeństwo zawarte przez obywateli Polski kończy się rozwodem. Według danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, w  porównaniu z ostatnimi 30-stoma latami, liczba rozwodów w naszym kraju wzrosła o 100%.

» Read more..

Prawo

Porządek współczesnego świata oparty jest od zarania ludzkości na dopracowywanym i od wieków doskonalonym systemie prawa, na którym to bazują reguły funkcjonowania państwa jako jednostki, czyli wszystkich uregulowań wewnątrzpaństwowych oraz państwa jako aktora w kompleksowym systemie jakim są stosunki międzynarodowe.  » Read more..